P
R
O
D
U
C
T
L
i
s
t

درباره محصولات اسلایدینگ:

با توجه به عملکرد کشوئی و ساده آن استفاده از این سیستم در اکثر اماکن یکی از معمول ترین دربهای اتوماتیک می باشد و به جهت کاربرد زیاد این نوع سیستم شرکت تانیش دُر نسبت به تولید انواع اروپایی و ژاپنی آن را نیز به هموطنان گرامی عرضه می کند.

NEXT PAGE