V
I
E
W
A
R
T
I
C
L
E
S

توسعه سیستم درب اتوماتیک هوشمند

  • توسعه سیستم درب اتوماتیک هوشمند

    درب اتوماتیک مرسوم نمی تواند تفاوت بین کسانی که قصد رد شدن از در را دارند و کسانی که در حال رد شدن هستند را تشخیص بدهد . بنابراین اغلب درب ها در مواقع غیر ضروری باز می شوند . در این مطلب می خواهیم درب هوشمندی را شرح بدهیم که افراد کنار درب را بازرسی می کند. بنابراین در زمان مناسب فقط برای افرادی که قصد رد شدن از در را دارند باز می شود . برای رسیدن به این امر ما یک اسکنر جدید لیزری را توسعه داده ایم که محیط اطراف را به صورت سه بعدی اسکن کند و یک الگوریتم سبک را برای سنسور فرمول بندی کند .

    نتایجی که از تجربیات ما حاصل گردید نشان می دهد که سنسور ها با توجه به سرعت افراد می توانند مشخصات مورد نیاز رو کنترل کنند و به صورت درست افرادی که دارند از در رد می شوند را شناسایی کنند .