P
R
O
D
U
C
T
L
i
s
t

درباره محصولات جک پارکینگی بازویی:

این نوع جکها به سه دسته تقسیم می شوند . جکهای پروماتیک ، الکترومکانیک و هیدرولیک. جکهای پروماتیک جکهای بادی هستند که نسل اول جکها بوده اند و در حال حاضر منسوخ شده اند .