جک پارکینگی بازویی

نام جک پارکینگی بازویی

جک پارکینگی بازویی

جک پارکینگی بازویی

این نوع جکها سه دسته دارند : جکهای پروماتیک ، الکترومکانیک و هیدرولیک.
جکهای پروماتیک نوعی از جکهای بادی هستند که نسل اول جکها بوده اند و در حال حاضر منسوخ شده اند .
جکهای الکترومکانیک نیروی برق را به مکانیکی تبدیل می کنند و قدرت لیفت آنها حداکثر 800 کیلوگرم می باشد .
جکهای هیدرولیک به وسیله روغن هیدرولیک کار می کنند ، تردد آنها نامحدود است و توان قدرت لیفت آنها تا 1500 کیلوگرم میباشد.

ارسال نظر کاربران

کد امنیتی

فرم ثبت سفارش