P
R
O
D
U
C
T
L
i
s
t

درباره محصولات دایره ای(Curve):

عملکرد این سیستم مشابه دربهای کشویی عادی است با این تفاوت که از لحاظ ظاهر ، این درب به صورت منحنی طراحی و ساخته می شود . به جهت نوع عملکرد این سیستم محدودیتی در میزان تعویض دایره ی این نوع درب وجود ندارد و به این جهت تقریبا تمامی اشکال مورد درخواست مشتریان قابل ساخت می باشد.