P
R
O
D
U
C
T
L
i
s
t

درباره محصولات فولد آپ:

این نوع درب اتوماتیک سریع السیر عمدتا جهت ورودی در داخل یا خارج سالن ها مورد استفاده قرار میگیرد و این نوع درب به عنوان درب امنیتی استفاده نمیشود. این نوع درب اتوماتیک در جلوگیری از اتلاف انرژی یکی از بارزترین درب های سریع السیر High Speed رول آن از متریال PVC میباشد.