درب اتوماتیک سکشنال

نام درب سکشنال

درب اتوماتیک سکشنال

درب اتوماتیک سکشنال

سیستم هاي درب اتوماتیک سکشنال ( زیر سقفی ) : این نوع دربها مصرف بسیاري در پارکینگ ساختمانهاي هوشمند و مدرن امروزي دارند. درب اتوماتیک سکشنال(زیرسقفی)، استاندارد روز اروپا می باشند و به علت مکانیزم خاص و مزایاي این سیستم در ایران نیز مورد توجه فراوان قرار گرفته است. درب اتوماتیک سکشنال، مناسب فضاهایی می باشند که از لحاظ ارتفاع و فضاي پارکینگ داراي محدودیت هستند. فضاي لازم براي نصب درب سکشنال 25 سانت از ارتفاع می باشد.

ارسال نظر کاربران

کد امنیتی

فرم ثبت سفارش