V
I
E
W
A
R
T
I
C
L
E
S

درب های اتوماتیک تلسکوپی

 • درب های اتوماتیک تلسکوپی

  درب اتوماتیک تلسکوپی از جمله دربهای اتوماتیکی می باشد که به خاطر قابلیت آن در ایجاد ورودی و عرض بازشوی بیشتر در یک دهنه ، مورد توجه بسیاری از طراحان داخلی می باشد.

  یک درب اتوماتیک تلسکوپی ، به طور معمول و در حالت عادی دارای 6 لنگه یا به اصطلاح 6 لت می باشد که 4 لنگه آن به صورت متحرک و 2 لنگه آن به صورت ثابت خواهد بود که می توان گفت ، این مدل از درب اتوماتیک حدود 70 درصد عرض دهنه را بازشو خواهد داشت .

  درب اتوماتیک تلسکوپی به جز حالت ۶ لت ، در طرحها و شکلهای دیگری نیز به صورتهای 3 لنگه و 2 لنگه نیز اجرا می شود که به آن درب اتوماتیک تلسکوپی یک طرفه گفته می شود .

  فرق درب اتوماتیک تلسکوپی و درب اتوماتیک اسلایدینگ به این صورت می باشد که حالت کارکرد درب اتوماتیک اسلایدینگ به شکلی است که هر دو لنگه متحرک روبروی هم بسته و به اصطلاح به یکدیگر چفت میشود ، ولی در دربهای اتوماتیک تلسکوپی ، لنگه های متحرک بر روی یکدیگر حرکت می کنند و در زمان بازشدن درب تلسکوپی ، لنگه های متحرک بر روی لنگه ثابت جمع می شوند.

  درب های تلسکوپی علاوه بر دارا بودن تمامی مزایای درب های کشویی ساده ، فضای ورودی وسیع تری ایجاد می نمایند چون تنها یک سوم از پهنای ورودی به لنگه های ثابت اختصاص پیدا می کند.

  به کار بردن این سیستم در ورودی های عریض ، باعث کاهش اندازه لنگه های متحرک و در نتیجه موجب حرکت نرم تر و زیباتر درب می گردد و در ورودی های با پهنای کم ، درب های تلسکوپی ، بازشوی بیشتری نسبت به سایر درب های کشویی ایجاد نموده و ضمن ارائه فضای وسیعتر در کوتاه ترین زمان ممکن فضای مورد نیاز برای تردد افراد را در اختیار میگذارد و راه حلی است مناسب برای ورودی هایی که تعداد تردد افراد از آن بالا میباشد.