V
I
E
W
A
R
T
I
C
L
E
S

در مواردی که یک در باید باز شود :

  • در مواردی که یک در باید باز شود :

    زمانی که اجسام سنگین در دستتان هست و باید در را باز کنید مانند محیط یک مغازه بزرگ ، دربهای اتوماتیکی که به درستی کار می کنند ممکن است انتخاب بهتری باشند . به احتمال زیاد چنین مغازه ای سود آورتر خواهد بود به خاطر اینکه کمترین صدمه را ایجاد می کند در مقایسه با برخورد یک سبد خرید و یک درب غیر اتوماتیک . مشتریان ممکن است که احساس بهتری داشته باشند زمانی که درب ها به طور اتوماتیک بدون هیچ تلاشی از سوی آنان به رویشان باز شود .