راه بند اتوماتیک اهرمی

نام راهبند بازویی

راه بند اتوماتیک اهرمی

راه بند اتوماتیک اهرمی

این سیستم ها به عنوان یکی از مهمترین ابزار کنترل تردد و ورود و خروج وسائل نقلیه و افراد در ادارات و اماکن عمومی و تفریحی و ... مورد استفاده قرار میگیرد .
این سیستم به دلیل قابلیت کارکرد زیاد و پوشش دادن ورودی هایی تا عرض 9 متر , متداولترین راهبند مورد استفاده در اکثر اماکن میباشد . در صورتی که محمدودیت ارتفاع داشته باشیم از این نوع باز و مفصلی استفاده میکنیم.

R
E
L
A
T
E
D
P
R
O
D
U
C
T
S
درب رول آپ

درب رول آپ

ادامه مطلب

ارسال نظر کاربران

کد امنیتی

فرم ثبت سفارش