P
R
O
D
U
C
T
L
i
s
t

درباره محصولات سقف اسکای لایت:

سقف های شیشه ای ، ساختاری زیبا از شیشه به جای مصالح رایج برای سقف ساختمان میباشد.در واقع این سقفها راه حلهایی زیبا و سازگار با محیط زیست برای تامین روشنایی ساختمانهای مسکونی و یا تجاری هستند.این سیستم ها بااستفاده از نور طبیعی به جای الکتریسیته بعنوان یک منبع نور موجب صرفه جویی در مصرف انرژی میگردد.