P
R
O
D
U
C
T
L
i
s
t

درباره محصولات سکشنال:

این نوع درب ها مصرف بسیاری در پارکینگ ساختمانهای هوشمند و مدرن امروزی دارند . درب اتوماتیک سکشنال ( زیر سقفی ) استاندارد روز اروپا می باشند و به علت مکانیزم خاص و مزایای این سیستم در ایران نیز مورد توجه فراوان قرار گرفته است .