P
R
O
D
U
C
T
L
i
s
t

درباره محصولات لولایی (Swing):

این سیستم عموما جهت نصب روی دربهای موجود در انواع چوبی و فلزی (لولایی) مورد استفاده قرار می گیرد. این سیستم جهت دربهایی که به صورت دو لنگه و روبروی هم وجود دارند قابل نصب و استفاده میباشد .