P
R
O
D
U
C
T
L
i
s
t

درباره محصولات لوور:

یکی از مهمترین عوامل مصرف انرژی در ساختمان ، سرمایش است.خورشید از مهمترین منابع گرما و نور است.لوور آلومینیومی (Louver) باید طوری طراحی شود تا گرمایش حاصل از اشعه مستقیم خورشید در طول فصول گرم را کاهش دهد و در عین حال لوور آلومینیومی در طول فصول سرما مانع عمل گرمایش خورشید نشود.