P
R
O
D
U
C
T
L
i
s
t

درباره محصولات مثلثی:

عملکرد این سیستم مشابه دربهای کشویی عادی است با این تفاوت که از لحاظ ظاهر ، این درب به صورت مثلثی طراحی و ساخته می شود . استفاده از این نوع سیستم در زیبایی و جلب نظر در ورودی ساختمانهایی که دارای معماری با نماهای خاص می باشند توصیه می گردد.