P
R
O
D
U
C
T
L
i
s
t

درباره محصولات هندریل (جان پناه):

هندریل شیشه ای یکی دیگر از انواع تجهیزات ساختمانی میباشد که از شیشه به عنوان ساختار اصلی استفاده میکند.نرده شیشه ای برای اضافه کردن انواع ویژگی ها میباشد .این هندریل ها قابل استفاده در راه پله ها ،تراس ها ،بالکن ها ،استخر ها و دور دوشی ها و ... میباشند.آنها محیط را بزرگتر از آنچه که هست جلوه میدهند.