پنجره آلومینیومی ترمال بریک (Thermal Break)

نام پنجره چند جداره

پنجره آلومینیومی ترمال بریک (Thermal Break)

پنجره آلومینیومی ترمال بریک (Thermal Break)

بسته به اینکه در چه منطقه ای هستید، می توانید از پنجره های آلومینیومی پیشرفته حرارتی ترمال بریک استفاده کنید.
کاربرد نوارهای پلی آمید (موانع حرارتی) در پنجره های با قاب آلومینیومی به شدت قابلیت عایق بودن آنها را ارتقاء میدهد. از پلی آمید در میان قاب استفاده میشود، تا مانع حرارتی ایجاد شود و جریان حرارت کاهش یابد.
پنجره های آلومینیومی ترمال بریک مجتمع پیمان با این مانع حرارتی تجهیز شده اند و در نتیجه از بهره وری انرژی بالاتری را برخوردارند.
عملکرد گرمایی
پنجره های آلومینیومی ترمال بریک با عملکرد سطح بالا از این قابلیت برخوردارند که الزامات استاندارد بهره وری انرژی را برآورده کنند یا حتی از سطح استاندارد نیز فراتر عمل کنند. در و پنجره های آلومینیومی به راحتی میتوانند تا 60 درصد عمل جذب یا دفع حرارتی بهبود ببخشند و از این لحاظ با در و پنجره های گران قیمت تر چوبی و یو پی وی سی (UPVC) رقابت می کنند.
کاهش انتشار گازهای گل خانه ای
در طول عمر ساختمان نیز به لحاظ انرژی در مقایسه با انرژی ورودی اولیه، تا بیش از 100 برابر بیشتر صرفه جویی می شود.
برای خانه هایی که گرمایش به صورت الکتریکی در آنها انجام می شود، یا خانه هایی که در اقلیم های گرم، سرمایش آنها به صورت الکتریکی صورت می گیرد، قریب به 300 برابر صرفه جویی انجام می شود.
برای نمونه در مورد میزان میانگین گاز برای گرم شدن خانه ای در ملبورن، استفاده از پنجره های دوجداره آلومینیومی ترمال بریک باعث می شود تا تنها در سال اول استفاده از این پنجره ها، میزان معادل CO2 تا سه برابر در مقایسه با تولید قاب های آلومینومی نرمال بیشتر صرفه جویی شود.