پنجره آلومینیومی نان ترمال (Non Thermal)

نام پنجره چند جداره

پنجره آلومینیومی نان ترمال (Non Thermal)

پنجره آلومینیومی نان ترمال (Non Thermal)

تعریف سیستم ‌های آلومینیومی نان ترمال (Non Termal) در واقع در همان تعریف ترمال بریک (Termal Break) خلاصه می گردد. وقتی سازه آلومینیومی فاقد ماده ترمال بریک باشد، سازه ما نان ترمال خواهد بود. به صورت کلی سیستم ‌های آلومینیومی به سه دسته ساده، چند جداره نان ترمال و چند جداره ترمال بریک تقسیم می شود، بنابراین سازه نان ترمال نه یک سازه آلومینیومی معمولی است و نه یک سازه آلومینیومی عایق در برابر جریان حرارتی، بلکه یک حالت بینابینی است که البته دارای کاربرد خاص خود نیز می‌باشد، چرا که هر سازه ای لزوما نیازمند سیستم بهینه سازی مصرف انرژی نیست ، برای مثال پارتیشن بندی های درون سازمانی یکی از کاربردهایی است که می توان در آن از سیستم های نان ترمال استفاده نمود. مخاطبین گرامی جهت کسب اطلاعات بیشتر این زمینه می توانند به صفحه تولیدات درب و پنجره آلومینیومی پادرا مراجعه نمایند.