P
R
O
D
U
C
T
L
i
s
t

درباره محصولات گردان (Revolving):

این سیستم از لحاظ عملکرد به گونه ای طراحی گردیده است که درب همیشه بسته است در حالی که همیشه باز است ! با استفاده از این نوع درب ضمن امکان ورود و خروج همزمان افراد از برخورد مستقیم هوای داخل و خارج ساختمان جلوگیری می شود.علاوه بر آن یکی از زیباترین و شیکترین نوع دربهای اتوماتیک می باشد.

NEXT PAGE